De klas van

+3 foto's

Verdraagzaam zijn vinden we fijn!

In ons jaar zorgen we voor elkaar!

Elk zijn talent, je mag zijn wie je bent!

Rekenen, muziek en taal … we doen het allemaal!

De stap naar de bovenbouw went heel gauw!

Elke dag  werken en plezier, dat doen we hier!