directeur Ilse

De klas van directeur Ilse

Aan de ouders en kinderen ... welkom op onze school. 

Een basisschool kiezen is een belangrijk moment. Voor uw kind en voor u. Want naast het geruststellende idee dat een school gewoon goed is, verwacht u ook een leuke school. Een school die eruit haalt wat erin zit. Een school met een visie.

Ons schoolteam (directie/ leerkrachten/ administratief personeel/ onderhoudspersoneel en personeel middagtoezicht) ) zet zich ten volle in om alle kinderen te ondersteunen in zijn/ haar groeien en bloeien van peuter tot jongvolwassene. Een groot team met vele talenten aan boord. Die talenten vertalen zich in de werkgroepen die leerrijke, aantrekkelijke, creatieve, muzische activiteiten, kennisrijke activiteiten en/of projecten organiseren op het niveau van de klas en/of de school. Een troef voor onze school: een werkgroep start schooljaar, een werkgroep projecten, een werkgroep Sinterklaas, een werkgroep kerstmarkt, een werkgroep carnaval, een werkgroep Broederlijk Delen, een werkgroep pensioenvieringen, ... .

Binnen het groeiproces van uw kind streven we naar een ontspannen sfeer waarin, naast het aanleren van kennis, tijd en ruimte is voor creatieve en sociale leeraspecten: 'Zin in leren! Zin in leven'. Om dit aan te bieden beschikken we over: laptops, computers, I-pads, digitale borden, beebots, handboeken, degelijk uitgeruste sportzalen (kleuter en lager apart met aangepaste uitrusting volgens niveau), divers aanbod constructiemateriaal, materialen tot verrijking van de speel-of leerzones, kalenders, zithoeken, ... .  Speeltijden worden een echte uitdaging door de vele ruimte en materialen: een heus apenparcours, de speelkoffers, de klimmuur, de 'hometrainers', voetballen in de Groene Long, muziek op vrijdag, aparte speelruimte voor peuters en 1ste kleuters, ... .

In vele opzichten doen we ons best om passend onderwijs aan te bieden.  Zorg in de klas uit zich in de diverse werkvormen en/of aanpassingen (3 sporenbeleid, binnenklasdifferentiatie, aangepaste trajecten voor deelleergebieden, gatendictee, ondersteuning met de computer, met 2 leerkrachten in de klas,  ... ) waarbij een kind kan groeien en bloeien op zijn/ haar niveau. Onze zorgvisie gaat hier uitgebreid op in.

Een onderbouwd gezondheidsbeleid en de grote aandacht voor milieu-educatie zien wij als 2 sterke groeikrachten die ons aanzetten tot duurzaam samenleven: de gezonde brooddoos, het waterbeleid, composteren op school, afvalbeleid, zorg voor onze kippen op school, planten water geven, moestuintjes in de lente en zomer, ... .

In het groeiproces van elk kind streven we ook naar een open communicatie met alle partijen (logopedie, kine, revalidatiecentra, ondersteuningsnetwerk, ...). Bij vragen en problemen staan we steeds klaar om in overleg te gaan. Problemen zijn er om opgelost te worden. 

De goede samenwerking met ouders vertaalt zich in een georganiseerd oudercomité. Vrijwillige ouders die zich ten volle inzetten voor de school. Dankzij de jarenlange inzet van vele ouders werd het mogelijk een prachtige zandbak, een uitdagend apenparcours, alsook nieuw sportmateriaal aan te schaffen. Een project om u tegen te zeggen.

Voor en na  schooltijd kunnen wij rekenen op de samenwerking met de gemeentelijke kinderopvang 'De Wiemkes'. Onder begeleiding van de medewerkers van de Wiemkes en/of onze eigen leerkrachten worden de kinderen veilig van school naar de opvang gebracht. Daarnaast staan wij ook in om na schooltijd de kinderen veilig naar de muziekacademie te brengen in het OC Mandelroos. De georganiseerde rijen onder toezicht van verschillende leerkrachten maken dit mogelijk.

Over de middag werken we o.a. ook samen met enkele medewerkers van de Wiemkes. Zij staan in voor de hulp en zorg in onze eetzalen. Herkenbare en vertrouwde gezichten zorgen voor een veilig gevoel. 

Veiligheid, geborgenheid, verbondenheid, professionaliteit, verdraagzaamheid,  ... maar vooral het welbevinden van de kinderen staat centraal van bij de peuters tot en met het 6de leerjaar.

Indien u interesse heeft in onze school, kan u steeds contact opnemen met de directie voor een rondleiding en/of de nodige duiding van onze schoolwerking.       

Een warm welkom aan iedereen.