juf Mieke

De klas van juf Mieke

+2 foto

Vanuit onze visie dat elk kind uniek is, met talenten en noden, gaan wij als school het engagement aan om extra zorg te besteden aan al onze kleuters.
De klastitularis blijft de spil in het zorgtraject van elke kleuter.  Zij bieden de eerste hulp, gaan differentiëren en aanpassen waar nodig.  Soms is er ook wat extra hulp nodig van de zorgleerkrachten.

We willen vooral gelukkige kinderen zien, blije kinderen.  Kinderen die weten dat iedereen verschillend is.  Kinderen die hun eigen mogelijkheden en beperkingen aanvaarden, maar ook die van anderen.  Wij willen deze kinderen steeds een stapje vooruit helpen.  Elk op hun eigen tempo.

We doen een inspanning om àlle kinderen, binnen onze mogelijkheden, te ondersteunen en zoveel mogelijk onderwijs te bieden volgens hun noden.

Deze werking vergt veel overleg, collegiale ondersteuning en kansen om dingen bij te leren.

“Zorgbeleid” is een opdracht van het hele team!

SAMEN SCHOOL MAKEN.