juf Nathalie

juf Isabelle

De klas van juf Nathalie & juf Isabelle

WELKOM in het eerste leerjaar!

Met Zoem de bij vliegen we door het schooljaar heen.  We leren lezen en schrijven.

Met de Bollobo's rekenen we tot 20.

Met Kosmo leren we de wereld kennen: het bos in de herfst, de boot van de Sint, de kringloop van het water, de pizza en ...

Met Muziknorrie ontdekken we onze muzische talenten: knutselen, muziek maken, dansen, zingen of dramatiseren.

Met deze vriendjes spelen, lachen, leren we met elkaar.  

We horen hebben bij elkaar, we hebben plezier!