juf Petra

De klas van juf Petra

WELKOM in het eerste leerjaar!

Met Zoem de bij vliegen we door het schooljaar heen.  We leren lezen en schrijven.

Met de bollobo's erbij rekenen we tot 20.

Met Kosmo leren we de wereld kennen!

Met Muzo knorrie ontdekken we onze muzische talenten: knutselen, zingen, muziek maken, dansen of dramatiseren.

Met deze vriendjes spelen, lachen en leren we met elkaar. 

We horen bij elkaar, we hebben plezier!