juf Hilde

De klas van juf Hilde

+2 foto

Op onze school werken we met 2 zorgcoördinatoren.  Iemand voor het lager en ikzelf voor het kleuter.  Zo kunnen we ons ten volle toespitsen op de verscheidenheid tussen kleuters en lagere schoolkinderen.

Als zorgcoördinator hebben we een ondersteunende, begeleidende en coördinerende functie met als doel het zorgbeleid van de school te optimaliseren op school-, leerkracht- en leerlingniveau.  We nemen graag onze verantwoordelijkheid op in de goede (zorg)werking van de school.  We zijn het aanspreekpunt voor zorgvragen van leerlingen, leerkrachten, CLB en externe zorgverleners.  We willen ook de ouderbetrokkenheid stimuleren en de communicatie met ouders bevorderen.  

Naast de zorg die juf Mieke in de klas verzorgt, kom ook ik af en toe in de klas om de kleuters te begeleiden, de leerkracht te ondersteunen en samen op zoek te gaan naar de juiste hulpmiddelen voor elk kind.  We willen de juiste zorg bieden via de leefwereld van elk kind.  Dit door gericht te observeren en in te spelen op de klassituatie.  Steeds in overleg met de juf.