juf Stephanie

juf Nancy

De klas van juf Stephanie & juf Nancy

Op school werken we met 2 zorgcoördinatoren.  Iemand voor het kleuter en ikzelf voor het lager.  Zo kunnen we ons ten volle toespitsen op de verscheidenheid tussen kleuters en lagere schoolkinderen.

Als zorgcoördinator hebben we een ondersteunende, begeleidende en coördinerende functie met als doel het zorgbeleid van de school te optimaliseren op school-, leerkracht- en leerlingniveau.  We nemen graag onze verantwoordelijkheid op in de goede (zorg)werking van de school.  We zijn het aanspreekpunt voor zorgvragen van leerlingen, leerkrachten, CLB en externe zorgverleners.  We willen ook de ouderbetrokkenheid stimuleren en de communicatie met ouders bevorderen.

Naast de zorgleerkrachten, kom ook ik af en toe in de klas om de leerlingen te begeleiden, de leerkracht te ondersteunen en samen op zoek te gaan naar de juiste hulpmiddelen voor elk kind.  We willen de juiste zorg bieden aan elk kind, dit steeds in samenspraak met de juf.